svētdiena, 2018. gada 14. oktobris

4.Moz.11:29

Ak kaut Tā Kunga ļaudis visi būtu pravieši un kaut Tas Kungs savu Garu pār tiem (visiem) dotu!