pirmdiena, 2018. gada 15. oktobris

Joz.24:23

Atmetiet tos svešos dievus, kas jūsu starpā, un griežat savas sirdis uz To Kungu, Izraēla Dievu.