pirmdiena, 2018. gada 10. septembris

Jer.15:20

Es esmu ar tevi, tevi atpestīt un tevi izglābt, saka Tas Kungs.