svētdiena, 2018. gada 9. septembris

Mk.2:17

Spirgtiem ārsta nevajag, bet vājiem. Es neesmu nācis, taisnus aicināt pie atgriešanās no grēkiem, bet grēciniekus.