pirmdiena, 2018. gada 10. septembris

Jņ.14:1

Jūsu sirds lai neizbīstas! Ticat uz Dievu un ticat uz Mani.