piektdiena, 2018. gada 21. septembris

1.Moz.2:15

Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un to ielika Ēdenes dārzā, lai tas to koptu un sargātu.