ceturtdiena, 2018. gada 20. septembris

2.Tim.1:10

Jēzus Kristus nāvi izdeldējis un dzīvību un neiznīcību gaismā vedis caur evaņģēliju,