piektdiena, 2018. gada 21. septembris

Mt.5:5

Svētīgi tie lēnprātīgie, jo tie to zemi iemantos.