svētdiena, 2018. gada 26. augusts

Ebr.10:24

Lai mēs cits citu vērā ņemamies ar skubināšanu pie mīlestības un labiem darbiem.