svētdiena, 2018. gada 26. augusts

Hoz.14:10

Tā Kunga ceļi ir taisni, un taisnie pa tiem staigās, bet pārkāpēji pa tiem kritīs.