pirmdiena, 2018. gada 27. augusts

2.Moz.15:13

Tu caur savu žēlastību esi vadījis šos ļaudis, ko Tu atpestījis.