pirmdiena, 2018. gada 20. augusts

Ap.d.2:46

Tie ikdienas vienprātīgi turējās kopā Dieva namā, un šurp un turp namos maizi lauza un barību ņēma ar prieku un sirds vientiesību.