pirmdiena, 2018. gada 20. augusts

Ezr.6:22

Tas Kungs tos bija priecīgus darījis.