otrdiena, 2018. gada 21. augusts

1.Ķēn.8:57

Lai Tas Kungs, mūsu Dievs, ir ar mums, itin kā viņš bijis ar mūsu tēviem. Viņš lai mūs neatstāj un lai mūs neatmet.