trešdiena, 2018. gada 27. jūnijs

Gal.6:1

Ja kāds cilvēks taptu pieķerts kāda noziegumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgriežat tādu ar lēnprātīgu garu.