ceturtdiena, 2018. gada 28. jūnijs

Jes.55:7

Lai bezdievīgais atstāj savu ceļu un ļaundarītājs savas domas un atgriežas pie Tā Kunga, tad viņš par to apžēlosies.