trešdiena, 2018. gada 27. jūnijs

2.Moz.20:16

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.