pirmdiena, 2018. gada 21. maijs

Sal.pam.14:31

Kas nabagu nospiež, pulgo viņa radītāju.