pirmdiena, 2018. gada 21. maijs

Fil.4:5

Lai jūsu lēnība top zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.