svētdiena, 2018. gada 20. maijs

Jņ.16:7-8

Es To pie jums sūtīšu. Un kad Tas būs nācis, Tas pārliecinās pasauli par grēku, par taisnību un par sodu.