svētdiena, 2018. gada 20. maijs

Jes.59:1-2

Redzi, Tā Kunga roka nav paīsināta, palīdzēt, un viņa auss nav bieza, dzirdēt. Bet jūsu noziegumi jūs atšķir no jūsu Dieva.