pirmdiena, 2018. gada 2. aprīlis

Ps.22:3

Mans Dievs, es saucu dienā, bet tu man neatbildi, un nakti es arī klusu neciešu.