pirmdiena, 2018. gada 2. aprīlis

Lk.24:29

Tie to gauži lūdza un sacīja: palieci pie mums, jo vakars jau metās, un tā diena ir pagalam; un Viņš iegāja pie tiem palikt.