svētdiena, 2018. gada 1. aprīlis

2.Tim.2:8

Turi piemiņā Jēzu Kristu, kas no miroņiem uzmodināts.