svētdiena, 2018. gada 1. aprīlis

5.Moz.28:2-3

Kad tu Tā Kunga, sava Dieva, balsij klausīsi: Svētīts tu būsi pilsētā un svētīts tu būsi laukā.