pirmdiena, 2018. gada 26. marts

Ps.96:2

Dziediet Tam Kungam, teiciet viņa vārdu.