pirmdiena, 2018. gada 26. marts

Mk.14:26

To pateicības dziesmu dziedājuši, tie izgāja uz Eļļas kalnu.