svētdiena, 2018. gada 25. marts

Jņ.12:12-13

Liels ļaužu pulks uz svētkiem nācis, dzirdēdams, ka Jēzus nākot uz Jeruzālemi, ņēma zarus no palmu kokiem un izgāja Viņam pretī un kliedza: Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā, tas Izraēla ķēniņš.