svētdiena, 2018. gada 25. marts

Ps.106:2

Kas var izteikt Tā Kunga varenos darbus un izstāstīt visu viņa teicamo slavu?