piektdiena, 2018. gada 23. marts

Ps.19:9

Tā Kunga bauslis ir šķīsts un apskaidro acis.