piektdiena, 2018. gada 23. marts

Jņ.6:63

Tie vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un ir dzīvība.