ceturtdiena, 2018. gada 22. marts

Jņ.12:26

Ja kas Man grib kalpot, tas lai staigā Man pakaļ; un kur Es būšu, tur arī Mans kalps būs.