ceturtdiena, 2018. gada 22. marts

Jes.50:5

Tas Kungs Kungs man ausi ir atdarījis, un es neesmu bijis stūrgalvīgs un neesmu atkāpies atpakaļ.