svētdiena, 2018. gada 7. janvāris

Jņ.1:45

Filips atrod Natanaēli un uz to saka: par ko Mozus bauslībā rakstījis un tie pravieši, To mēs esam atraduši, Jēzu no Nacaretes, Jāzepa dēlu.