svētdiena, 2018. gada 7. janvāris

5.Moz.18:18

Es tiem celšu pravieti, kāds tu esi, no viņu brāļu vidus, un es likšu savu vārdu viņa mutē.