pirmdiena, 2018. gada 8. janvāris

Ps.146:4

Cilvēka garam jāiziet, viņam jāpaliek atkal zemes kārtā, tai dienā visi viņa nodomi iet bojā.