pirmdiena, 2017. gada 27. novembris

1.Sam.2:8

Zemes pamati pieder Tam Kungam; uz tiem Viņš arī ir cēlis pasauli.