pirmdiena, 2017. gada 27. novembris

Ebr.1:2-3

Dievs Dēlu ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis. Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu.