svētdiena, 2017. gada 26. novembris

Ebr.12:2

Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju.