svētdiena, 2017. gada 20. augusts

Ef.5:8

Reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.