svētdiena, 2017. gada 20. augusts

Soģu 5:31

Tie, kas Viņu mīl, - tie lai ir kā uzlecoša saule savā spēkā.