pirmdiena, 2017. gada 21. augusts

Raudu dz.3:31-32

Tas Kungs neatstumj uz visiem laikiem: Viņš gan apbēdina, bet Viņš atkal apžēlojas pēc Savas lielās žēlastības.