trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs

1.Moz.18:27

Es esmu uzdrošinājies runāt ar savu Kungu, lai gan es esmu pīšļi un pelni.