otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs

Lk.18:16

Jēzus tos pieaicināja un sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība."