trešdiena, 2017. gada 5. jūlijs

Kol.4:2

Esiet pastāvīgi lūgšanās.