pirmdiena, 2017. gada 10. jūlijs

1.Moz.1:1

Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.