svētdiena, 2017. gada 9. jūlijs

Ap.d.13:23

No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis, Israēlam sūtījis Pestītāju Jēzu.