pirmdiena, 2017. gada 10. jūlijs

Ebr.11:3

Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais.