ceturtdiena, 2017. gada 9. februāris

Mt.7:8

Ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.