ceturtdiena, 2017. gada 9. februāris

Ps.65:6

Tu mums atbildi ar lieliem brīnumu darbiem Savā taisnībā, ak, Dievs, Tu mūsu pestītājs.